Witaj!

Jeżyckie Żłobki przyjęły nazwy kwiatów.
Kliknij na ikonach poniżej i poznaj lepiej nasze żłobki: Kalinkę, Koniczynkę, Stokrotkę oraz Niezapominajkę.

Jeżyce

Odpłatność

UWAGA!!!  ZMIANA KONT BANKOWYCH !!!

OD MIESIĄCA WRZEŚNIA 2016r. KAŻDY ZŁOBEK POSIADA ODRĘBNE KONTO BANKOWE, GDZIE NALEŻY UISZCZAĆ OPŁATY Z TYTUŁU POBYTU DZIECKA W PLACÓWCE.

NUMERY KONT PODANE SĄ NA STRONACH POSZCZEGÓLNYCH ŻŁOBKÓW W ZAKŁADCE "AKTUALNOŚCI"

POWYŻSZA ZMIANA ZOSTAŁA WPROWADZONA W CELU SZYBKIEJ WERYFIKACJI WPŁAT.

TYTUŁ PRZELEWU BEZ ZMIAN.

...............................................................................................................................................................................................

 

 

Uchwała Nr XXVI/343/VI/2012 Rady Miasta Poznania z dnia 07-02-2012 oraz Uchwała Nr XX/259/VII/2015 z 17.11.2015  w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dzieci w żłobkach dla których organem założycielskim jest Miasto Poznań.pobierz

Mocą wyżej wymienionych Uchwał Rady Miasta Poznania opłata stała uzależniona jest od wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za poprzedni kwartał i od 1 września 2017r. przedstawia się następująco:

  1. Dla rodzin, które nie spełniają poniższych kryteriów  - stawka podstawowa    
  2. Dla dzieci z rodzin, których dochody wynoszą 60% minimalnego wynagrodzenia brutto na osobęo (dołączyć zaświadczenie o wysokośći osiągniętych dochodów brutto za kwartał poprzedzający złożenie wniosku) - stawka obniżona
  3. Dla rodzeństwa uczęszczających do żłobka stawka obniżona o 66 % od stawki podstawowej Wymagany dodatkowy pisemny wniosek rodzica. - stawka obniżona
  4. Dla rodziców wychowujących dziecko niepełnosprawne - stawka obniżona
  5. Rodzina posiada dochód poniżej kryterium dochodowego z pomocy społecznej na osobę w rodzinie (zaświadczenie z Ośrodka Pomocy Rodzinie) - stawka obniżona

Podstawa prawna: Monitor Polski

 

Do opłaty stałej dolicza się koszt wyżywienia, który wynosi 5 zł / dzień - średnio 100 zł miesięcznie.

 

KOMUNIKAT !!!

Przy dokonywaniu przelewu z tyt. pobytu dziecka w żłobku prosimy o:

- nie zaokrąglanie należnych kwot

- dokonanie wpłaty do 10-go każdego miesiąca

- podanie imienia i nazwiska dziecka

- podanie nazwy żłobka, którego dotyczy wpłata (Zespołowi podlegają 3 żłobki)

 

Powyższa prośba ma wpływ na prawidłowe rozliczenie wpłat w bieżącym miesiącu.